De impact van digitaal leiderschap | Het Nieuwe Web

De impact van digitaal leiderschap

Een belangrijk thema binnen Het Nieuwe Web is: Digitaal Leiderschap. Wij bouwen softwareoplossingen voor bedrijven, maar altijd met een doel. Voor ons is het bouwen van een portal nooit een doel op zich. Met onze producten maken we uw onderneming succesvol!

Er zijn veel voorbeelden te vinden van nieuwe startups die markten op zijn kop zetten. Bekende voorbeelden zijn Airbnb en Uber. Bestaande markten worden door deze nieuwe startups op een hele andere manier bediend.

Dat succes noemen wij Digitaal Leiderschap. In deze blog vertel ik u daar graag meer over!

The second machine age

The second machine age is begonnen, claimt Andrew McAfee, onderzoeker aan de Technische universiteit in Cambridge, in zijn gelijknamige boek. Na de industriële revolutie is er op dit moment een nieuwe revolutie gaande. De technische ontwikkelen ontketenen een revolutie in de innovatie.

Een goed voorbeeld is het internet, maar ook de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende auto gaan razendsnel. De vooruitgang komt momenteel in een stroomversnelling. De afgelopen tien jaar is de innovatie veel sneller toegenomen dan in de duizenden jaren daarvoor.

Door de jaren heen heeft er wel een belangrijke verschuiving plaatsgevonden. Eerst was innovatie gericht op het vervangen van spierkracht, denk aan de komst van landbouwmachines en lopende banden. Deze hebben een grote bijdrage geleverd aan de welvaart.

Momenteel zie je een andere ontwikkeling: machines gaan ons helpen op het gebied van denkkracht. Computers kunnen steeds meer vaardigheden van de mens overnemen. Ze kunnen bijvoorbeeld steeds sneller enorme analyses maken. Binnen de medische sector wordt de computer steeds vaker gebruikt bij het maken van een diagnose. In sommige gevallen kan een computer dat al veel beter dan een geleerde dokter.

Digitaal leiderschap

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ook invloed op uw bedrijf. Wij geloven dat digitaal leiderschap cruciaal is. Internet en computers geven bedrijven een voorsprong ten opzichte van andere bedrijven. Concurrentie vindt steeds meer plaats op het gebied van slimme automatisering. We zien steeds meer digitale innovatie, in alle sectoren.

Wij geloven niet dat “digitaal leiderschap” een keuze is maar een randvoorwaarde om in het huidige speelveld het verschil te kunnen (blijven) maken.

Maar wat houdt digitaal leiderschap dan precies in? Ik leg het u graag uit.

Digitaal

Het woord digitaal betekent dat je als bedrijf bezig moet zijn met de nieuwste technieken. Digitaal gaat over een nieuw type producten met eenvoudige reproductie, doorzoekbaarheid, schaalbaarheid en met minder extra kosten. Digitale oplossingen zijn eenvoudig wereldwijd te distribueren en daarmee schaalbaar. Omarm nieuwe technische ontwikkelingen en zet ze in binnen uw bedrijf. Bij Het Nieuwe Web ligt de focus altijd op de nieuwste en beste technieken. Wij kunnen uw bedrijf hierin adviseren en bij ieder softwaretraject zorgen wij voor de best mogelijke techniek om uw oplossing te realiseren.

Leiderschap

Het tweede woord dat wij willen introduceren is leiderschap. Alleen een technische voorsprong is niet voldoende. Het is van belang dat uw bedrijfsvoering is gericht is op digitale innovatie. Kortom: je kunt bijvoorbeeld een hele mooi portal bouwen maar als deze niet door uw klanten als meerwaarde wordt gezien, hebt u vrijwel niets aan deze digitale voorsprong.

Bij een ontwikkeltraject besteed Het Nieuwe Web daarom ook aandacht aan het aspect leiderschap. Door onze ervaring kunnen wij heel goed meedenken over de keuzes die op beleidsniveau dienen te worden gemaakt om een product succesvol te maken. Wij geven advies aan de beleidsmakers over welke stappen genomen kunnen worden en hoe u bijvoorbeeld draagvlak creëert binnen eigen organisatie voor innovatie.

Het speelveld

Om te kijken waar u als bedrijf staat kunt u uzelf indelen in een kwadrant. Zowel de ontwikkelingen op gebied van digitaal als dat van leiderschap zetten we op een as. Het volgende plaatje wordt dan zichtbaar:

Dit is gebaseerd op een onderzoek over digitaal leiderschap dat is geïnitieerd door Capgemini en MIT.

Het doel is om in het kwadrant van de “Digitale masters” te komen. Hiervoor dient u dus te werken aan uw leiderschapskwaliteiten én de technische innovatie binnen uw bedrijf. Het onderzoek heeft aangetoond dat “digitale masters” veel winstgevender zijn dan de bedrijven uit de andere kwadranten. Juist de combinatie van leiderschap en techniek geven de doorslag.

De 3 bouwstenen voor Digitaal Leiderschap

Business Models

Digitalisering kan gebruikt worden om bestaande business models te vervangen of nieuwe te creëren. De digitalisering biedt veel bedrijven nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld is het bouwen van een online platform. Een goed voorbeeld is Facebook die zijn complete bedrijfsvoering heeft gebaseerd op een platform. Het gebeurt steeds vaker dat er nieuwe startups komen die bestaande bedrijven aan het wankelen brengen door het bouwen van een platform. Een goed voorbeeld is Airbnb die concurreert met hotels.

Klantervaring

Zorg voor een uitstekende klantervaring door het inzetten van digitale middelen. Digitale middelen kunt u gebruiken om de klant beter te leren begrijpen. Op uw website kunt u bijvoorbeeld heel goed meten waar klanten naar kijken en wat ze belangrijk vinden. Ook door het gebruik van Social Media kunt u de klant beter leren kennen en ook online de klant uw bedrijf laten ervaren.

Automatiseren

Door processen te automatiseren door middel van digitalisering verhoogt u de efficiëntie binnen een onderneming. Door te zoeken naar terugkerende handelingen die routine zijn geworden kunt u kansen ontdekken waarbij u kunt profiteren van digitalisering. Voor uw werknemers geeft dit de mogelijkheid om bezig te zijn met hun core business.


Lees alle berichten over "Projectmanagment" >