Wat is SCRUM? | Het Nieuwe Web

Wat is SCRUM?

Bij Het Nieuwe Web gebruiken we Scrum als raamwerk voor het ontwikkelen van software. Scrum is meer dan een simpele set van regels die toegepast worden: het is een filosofie die volledig gericht is op het ontwikkelen van succesvolle software voor een dynamische markt die voortdurend vraagt om innovatie en aanpassing.

In deze blog wil ik ingaan op drie belangrijke principes die de basis vormen van Scrum: flexibiliteit, samenwerking en transparantie.

Flexibiliteit

Scrum werkt op basis van sprints: korte periodes, vaak van twee of drie weken, waarin incrementeel functionaliteit wordt toegevoegd en aan het eind een werkend product wordt opgeleverd. Voorafgaand aan elke sprint wordt met de opdrachtgever afgestemd welke functionaliteit op dat moment de hoogste business value heeft en in de volgende sprint moet worden toegevoegd. Zodoende kunnen wensen gedurende het hele project nog bijgesteld worden en kunnen belangrijke nieuwe functionaliteiten binnen enkele weken gebruiksklaar worden opgeleverd.

Samenwerking

Scrum veronderstelt een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever en de leverancier, tussen mensen die de markt kennen en de ontwikkelaars. Door deze voortdurende communicatie tussen business en IT hebben alle betrokkenen het eindproduct helder voor ogen en kan er snel ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt.

Transparantie

Scrum neemt geen genoegen met periodieke statusupdates en ongewisse toezeggingen. Gedurende het hele project wordt de opdrachtgever bij het proces betrokken en heeft hij inzicht in werkzaamheden, voortgang en eventuele belemmeringen. Na iedere sprint wordt een werkend product opgeleverd wat de ultieme graadmeter is voor de voortgang. Zodoende heeft de opdrachtgever altijd inzicht in de status van het project en beschikt hij over de juiste informatie om besluiten te nemen.

Het toepassen van Scrum bij een traject van softwareontwikkeling heeft dus een aantal grote voordelen voor onze opdrachtgevers:

  1. Business value voorop: de belangrijkste functionaliteit met de grootste bedrijfswaarde wordt als eerste geïmplementeerd en werkend opgeleverd.
  2. Snelle oplevering: er wordt met regelmaat een werkend product opgeleverd zodat tijdig getest en eventueel bijgestuurd kan worden.
  3. Flexibiliteit: later in het project kunnen functionaliteiten nog worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
  4. Transparantie: alle belanghebbenden hebben voortdurend inzicht in de voortgang van het project en mogelijke tegenslagen.
  5. Controle: de mogelijkheid functionaliteit aan te passen, te prioriteren en tijdig bij te sturen, geeft de opdrachtgever veel controle over het project.

Wilt u meer weten over SCRUM? Lees dan de officiële SCRUM guide of neem contact met ons op.


Lees alle berichten over "Projectmanagment" >